ให้ช่วยลงม็อดผ่าน Team Viewer

*ให้ล็อคอินเว็บไซต์เข้ามาก่อนนะครับ*