นำไฟล์ string_tables และ gui ไปไว้ในโพลเดอร์ไฟล์เกม

เข้าไปที่ \SteamLibrary\steamapps\common\Mafia Definitive Edition\sds_retail << นำ2ไฟล์วางทับและกด Yes to all ได้เลย เข้าเกมได้!

กลับไปเล่นภาษาอังกฤษได้โดยซ่อมไฟล์เกม