วิธีลงม็อดภาษาไทย

กลับไปเล่นภาษาอังกฤษได้โดยซ่อมไฟล์เกม