ขั้นตอนที่ 1

หลังจากชำระเงินแล้ว ท่านจะได้รับรหัสโดยอัตโนมัติทางอีเมลทันที เมื่อชำระผ่านระบบ Paypal

อีกหนึ่งกรณี ถ้าชำระผ่านการโอนท่านจะได้รับรหัสทางแชทของทางเว็บไซต์ (บางครั้งอาจจะตอบช้า)

ขั้นตอนที่ 2

เมื่อท่านได้รับรหัสมาแล้วนำรหัส และเข้ามาที่หน้า 'ม็อดภาษาไทย' ให้คลิ๊กเข้าตรง "เข้าสู่ม็อด"

ขั้นตอนที่ 3

เมื่อคลิ๊กเข้าไปแล้วจะเข้ามาที่หน้าต่างใส่รหัสให้นำเอารหัสที่ได้มากรอกเข้าไปเป็นอันเสร็จ

เมื่อถึงเวลาม็อดอัปเดตแล้วต้องการโหลดม็อดใหม่ก็ให้ทำตามรูปแบบเดิมในการเข้าไปโหลดม็อด

กรอกรหัสที่ได้มาใส่เข้าไป!