วิธีลงม็อดภาษาไทย

อย่าลืมเปลี่ยนเป็นภาษาไทยด้วย

กลับไปเล่นภาษาอังกฤษได้โดยซ่อมไฟล์เกม