gaming-logo-maker-featuring-a-female-assassin-graphic-3159c (2).png

ต้องขออภัยทุกท่านให้รอนะครับ แต่จำเป็นต้องขอเลื่อนออกไปเป็นวันที่ 21 / 10 /2565 นะครับ 

เนื่องจากปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ นิดหน่อยที่ยังต้องแก้ไขอยู่ แต่จะปล่อยวันที่ 21 / 10 /2565 แน่นอนครับ