ก่อนใช้งานม็อดภาษาไทยแพลนเน็ตซู ให้ไปที่สตีม และไปที่ตัวเกมคลิ๊กคขวา > คุณสมบัติ > ภาษา

> ให้เลือกไปยังภาษาเยอรมันเพื่อเปลี่ยนฟอนต์ภายในเกม ม็อดภาษาไม่ได้ลงทับกับไฟล์ของเกม แต่จะทับแค่ไฟล์ฟอนต์ไว้ที่ ภาษาเยอรมันเท่านั้น ม็อดภาษา เป็นไฟล์แยกจากตัวเกม จากนั้นเข้าเกมได้เลย

ปุ่มอัปเดต การอัปเดตจะมีปุ่มให้กดหากมีการอัปเดตม็อด ให้กดอัปเดตได้ที่โซนวีไอพีเท่านั้น